Vågtransportörer

Idag finns stora pengar att spara för kunden genom en automatisk vägning, dosering eller blandning. En viktig del av den processen är Vågtransportören. Vi konstruerar vågtransportörer som löser uppgiften efter dina specifika krav.

Transportörerna designas för rätt tillförlitlighet och precision. Vi tar också in komponenter till vågsystemen hos lämplig leverantör och designar transportören för den utrustning och de flöden du hanterar. Våra vågtransportörer hanterar allt från något kilo till 3000 ton/timme och utrustningen anpassas för önskade flöden.

Till vår långa erfarenhet av utveckla och tillverka transportörer, kan vi även foga ett konstruktivt samarbete med ledande leverantörer av vågutrustning. På det sättet får du en garanti för att din utrustning håller rätt mätklass.

Vretstorp logotyp