Skeppslastare

Tiden ett fartyg tillåts ligga i hamn blir kortare och kortare. Med det stiger kraven på att lossning och lastning ska ske snabbt och effektivt. Det är också viktigt att produkten är konstruerad för hög driftsäkerhet för att undvika onödig tid i hamnen. Den uppgiften har vi på Vretstorp hjälpt hamnar och marina terminaler att lösa under många år.

Skeppslastare

Här är kundanpassning och flexibilitet våra ledord. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi den specifika lösningen för just deras båtar och hamnkaraktäristika samt det material som ska hanteras.

Vi har samarbetspartners för att ta fram de styrsystem som behövs för att manövrera en båtlastare. Det sker idag i de flesta fall med trådlös kommunikation.

Med skeppslastare, som kan förflyttas i sidled, behöver inte fartyg byta position. Med höj- och sänkbara teleskopiska utskjut fördelas också materialet, så att fartygets kapacitet utnyttjas på bästa sätt.

Inte bara till lossningen och lastningen kan vi på Vretstorp erbjuda skräddarsydda sammankopplade anläggningar utan även till den mellanlagring som ofta sker inom den marina terminalen.

Vretstorp logotyp