Elevatorer

Skonsamt, tyst och driftsäkert transporterar våra elevatorer olika material till bl a silos. Ofta handlar det om granulat samt korn- och pulverformiga produkter. De förflyttas vertikalt med en kapacitet som anpassas efter kunden behov. Vi har leverarat elevatorer till många olika industriella applikationer.

Också utformning och konstruktion i övrigt styrs av den uppgift anläggningen ska lösa. Det kan t ex röra sig om material som kräver att elevatorns komponenter har hög slitstyrka eller ska tåla höga temperaturer.

Även om elevatorerna ofta kräver kundspecifika anpassningar, strävar vi efter att använda standardkomponenter så långt det är möjligt. Det ger våra kunder vad de vill ha - hög tillgänglighet och att de bara behöver lägga ett minimum av på underhåll.

Våra beprövade komponenter svarar därför upp mot de tuffa krav som ställs på elevatorer, som ofta går i kontinuerlig drift.

Vretstorp logotyp