Bandtransportörer

Varje transportör är unik i en unik placering! För att skapa konkurrenskraft för våra kunder har Vretstorp ett modulärt uppbyggt produktprogram av transportörer. Vretstorp tar samtidigt ansvar för vid varje leverans konstruera och tillverka de anpassningar som behövs, för att produkten ska passa kundens behov på bästa sätt.

Bandtransportörer

Med Vretstorp som leverantör, får du garanterat nytta av att vår dokumenterade kompetens att kundanpassa bandtransportörer och säkerställa den långsiktiga driften genom den tekniska dokumentationen som vi har kvar för varje leverans sedan starten.

Med vårt flexibla modulsystem kan vi hålla korta leveranstider eftersom vi kan starta produktion i en tidig fas av processen. Därefter anpassar vi transportörerna så att de uppfyller kundernas krav på exempelvis dammkapsling, vindskydd och gångbanor. Tack vare att modulsystemet är uppbyggt och utprovat på standardiserade mått, sker det dessutom på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt.

Krävs det mer kundanpassning än standardiserade modulerna passar för, löser vi det. Vi tillverkar en anläggning som exempelvis har den bandbredd, längd eller annan utformning kundens materialhantering kräver.

Förutom att producera och installera hjälper vi gärna till med att projektera. Fördelarna med att vi samarbetar i ett tidigt skede är många. Bland annat får du tillgång till Vretstorps stora kunskaps- och erfarenhetsbank. Den är till stor hjälp när det gäller att t ex hitta optimala lösningar för att hantera, dosera och lagra. Om du är osäker på dina behov så har vi har också erfarenheten att hjälpa dig med din kravspecifikation beroende på om du ska transportera flis, gråberg eller annat material och under vilka former det ska ske.

Vretstorp logotyp