Kvalitet & miljö

 På Vretstorp bedriver vi systematiskt och aktivt kvalitetsarbete. Vår ambition omsätter vi i konkret handling genom att bl. a noggrant dokumentera och arkivera alla leveranser från start.
Lika angelägna som vi är att leverera rätt kvalitet, är vi när det gäller det att minimera vår miljöpåverkan. I aktiv handling strävar vi efter att ständigt förbättra oss för att minska vår miljöbelastning. Vi effektiviserar användningen av energi och material samt engagerar våra medarbetare för att i stort som smått främja en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling.

Våra affärer präglas också av god etik och moral i alla skeenden. Tillsammans med oss känner våra kunder trygghet och en långsiktighet i Vretstorps ambitioner.

 

Vretstorp logotyp