Affärsidé

Vretstorp utvecklar, tillverkar och installerar transportörer, bandgångar, skeppslastare och liknande transportörprodukter med hög grad av kundanpassning för processindustrier som hanterar bulkmaterial.

 

 

.

Vretstorp logotyp