Ny ägare och förändrad inriktning

I augusti 2011 såldes Vretstorp Bulks verkstad och maskinpark till Vretstorp Lego AB. Den nya ägarens verksamhet kommer huvudsakligen att inriktas mot legotillverkning. För konstruktion av transportörer och bandgångar hänvisas till Procero AB, med gedigen kompetens för bulkhanteringslösningar med huvudinriktning mot pappersindustrin. Procero har i augusti förvärvat Vretstorp Bulks ritningsarkiv.

Vretstorp logotyp