Stålindustri

Driftsäkerhet och tillgänglighet är prioriterat inom all industriell verksamhet.
Det gäller inte minst inom den elintensiva stålindustrin.
Ett optimalt utbyte förutsätter att logistiken fungerar väl.

Stålindustri

Säkra och rationella transportlösningar har vi på Vretstorp levererat till en rad stålproducenter. under årens lopp. Leveranserna har ofta innefattat olika bandtransportörer. Även transportlösningar för att lagra och hantera olika insatsvaror har vi projekterat, konstruerat och installerat och därigenom verksamt bidragit till att skapa en rationell intern logistik.

Vretstorp logotyp