Papper/pappersmassa

Pappersbruk och massatillverkare har länge varit ett av våra viktigaste kundsegment. Dit har vi levererat ett stort antal transportsystem till olika bruk såväl i Sverige som i Norden i övrigt.

Papper/pappersmassa

Systemen används bl a för att hantera trä, bark, flis och kutterspån. Det förtroende vi byggt upp inom skogsindustrin - med dess kontinuerliga drift - är en följd av att våra anläggningar har hög driftsäkerhet och god driftekonomi.

Vretstorp logotyp