Hamnar/marina terminaler

Vår ambition - att alltid arbeta med en hög grad av kundanpassning - är en viktig förklaring till att Vretstorp under årens lopp varit en betydande leverantör av transportanläggningar till hamnar och marina terminaler.

Hamnar/marina terminaler

Vid projektering och konstruktion har vi stor nytta av vår samlade erfarenhet av de krav olika typer av bulkmaterialet ställer. Likaså ser vi till att vidta åtgärder för att minimera spill och förebygga dammproblem.

Även för vidaretransport och hantering av material inom hamnar och terminaler har vi levererat ett stort antal anläggningar bestående av främst band- och skruvtransportörer.

Vretstorp logotyp