Grus & sten

Transport av berg och grus är två av absolut vanligaste användningsområdena för våra transportörer. Ofta gäller våra uppdrag att förse företag med transportsystem till kross- och siktanläggningar.

Grus & sten

Omfattningen på uppdragen varierar dock. Förutom transportörer kan även styr- och elinstallationer sam - i vissa fall - även byggnation ingå. Att modernisera befintliga anläggningar är en annan uppgift vi löser. Här är syftet bl a att uppdatera anläggningen så att även de minsta fraktionerna av det krossade berget kan tas tillvara.

Vretstorp logotyp