Cement/mineral

Hanteringen av cement och även mineraler ställer stora krav på den som ska projektera och konstruera rationella transportsystem. Här har Vretstorp genom åren varit en betydande leverantör till kalkbrott och anläggningar där kalk förädlas.

Cement/mineral

Uppdragen har innefattat allt från lossning i hamn, lagring i silo, hantering av både bränd och släkt kalk till utmatning av färdig produkt. Också till cementindustrin har vi varit en pålitlig och uppskattat samarbetspartner.

Leveranserna har omfattat allt från mottagning i hamn till att förse cementfabriker/terminaler med utrustning som möjliggör automatiserad utlasning till bulkbil.

Vretstorp logotyp