Avfallshantering

Att leverera transportutrustning till avfallsanläggningar är en delikat uppgift. Avfallet kan variera kraftigt till både storlek och karaktär. Därför gäller det att tänka och agera flexibelt när anläggningarna projekteras och konstrueras!

Avfallshantering

Genom att använda vårt breda sortiment av transportörer och kombinera dem på ett kreativt sätt, förser vi kunderna med vad de efterfrågar; driftsäkra anläggningar som har rätt effekt och en utformning som går att anpassa i takt med att avfallshanteringen utvecklas.

Vretstorp logotyp